Teleportus FanPage

Warunki Użytkowania

Polityka prywatności

Zasadą Teleportus.pl jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Niniejsze zobowiązanie odzwierciedla wagę, jaką przywiązujemy do zyskania i utrzymania zaufania Użytkowników, partnerów biznesowych oraz innych osób, które przekazują nam swe dane osobowe.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, jak Właściciel Teleportus.pl chroni prywatność użytkowników podczas gromadzenia danych osobowych za pośrednictwem witryny internetowej www.teleportus.pl. W rozumieniu niniejszej polityki termin "dane osobowe" oznacza informacje, same w sobie lub w kombinacji z innymi informacjami nam dostępnymi, osobiście identyfikujące użytkownika.

 

Warunki użytkowania

Korzystanie z serwisu Teleportus.pl jest bezpłatne.

Właściciel Teleportus.pl zastrzega, że korzystanie z wyszukiwarki lotów odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika. Nie udziela się również żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Nie gwarantuje ponadto, iż już po otrzymaniu wyniku wyszukiwania, nie pojawią się w Systemie, lub innych systemach wyszukiwania biletów, inne oferty niż uprzednio wyszukane przez System. Taka gwarancja nie będzie też miała zastosowania do przeszłości.

Otrzymanie wyniku wyszukiwania nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży biletów lub innych usług.

×
loading

O nas

Kontakt

Partnerzy

esky

tripsta